Gemeente Gemeente Grobbendonk

Erkenning (aangifte)

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kind. Door de erkenning van een kind, word je de wettelijke ouder.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen

Een kind erkennen kan je doen:

 • Vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • Bij de geboorteaangifte zelf.
 • Na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Wat meebrengen

Als beide ouders in België geboren zijn en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

 • identiteitskaarten
 • recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
 • doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister dien je mee te brengen:

 • afschrift van je geboorteakte voorzien van een legalisatie of apostille
 •  bewijs van ongehuwde staat voorzien van een legalisatie of een apostille
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst.

Deze stukken moeten indien nodig, voorzien zijn van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.