Gemeente Gemeente Grobbendonk

Geslachtsverandering

Komt het geslacht in je geboorteakte niet overeen met je genderidentiteit? Dan kan je dat zonder medische voorwaarden laten aanpassen in de akte en op je identiteitskaart.

Voorwaarden

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg kan een aanvraag tot geslachtsverandering doen bij de ambtenaar burgerlijke stand.

Niet-Belgen moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregisters of vreemdelingenregister. Het toepasselijk recht is dat van zijn nationaliteit. Wanneer het toepasselijk (vreemd) recht de geslachtsverandering verbiedt, wordt deze bepaling niet toegepast. 

Hoe aanvragen

Door het afleggen van een geschreven verklaring dat het geslacht in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je je wens dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. Je moet hiervoor een afspraak maken. 

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Indien je niet in België bent geboren: een recente geboorte akte, eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands.
  • De verklaring tot geslachtsverandering (beschikbaar op de dienst burgerzaken).