Gemeente Gemeente Grobbendonk

Voornaamsverandering

Voor de aanvraag tot verandering van je voornaam kan je bij de dienst burgerzaken van je woonplaats terecht.

Opgelet, de naamswijziging (familienaam) moet bij de FOD Justitie worden aangevraagd.

Voorwaarden

Meerderjarig zijn. Als je minderjarig bent, moet de aanvraag ingediend worden door de wettelijk vertegenwoordiger.

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen in aanmerking.

Hoe aanvragen

Een verandering van je voornaam moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Vanaf de datum van aanvraag heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand drie maanden de tijd om een beslissing te nemen.

Het is de bevoegdheid van de ambtenaar burgerlijke stand erop toe te zien dat de gevraagde voornaam of voornamen geen aanleiding kan geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet kan/kunnen schaden.

Kostprijs

125 euro

Er is een verminderd tarief van 12,50 euro als de voornaam niet overeen komt met uw gender na een geslachtsaanpassing.

Je moet niet betalen wanneer je als niet-Belg de Belgische nationaliteit aanvraagt, maar niet over een voornaam beschikt.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Indien je niet in België bent geboren: een recente geboorte akte, eventueel gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands.
  • De aanvraag tot voornaamsverandering (beschikbaar op de dienst burgerzaken).