Gemeente Gemeente Grobbendonk

Attest 'Bewijs van leven'

Het attest bewijs van leven is een document waarmee je aantoont dat je nog in leven bent. 

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je jezelf bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen een attest van bewijs van leven met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,…)
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet

Hoe aanvragen

Je kan een attest bewijs van leven op verschillende manieren aanvragen:

  • Je vraagt het document aan via de knop 'Online aanvragen'. Daar krijg je de keuze om:
    • veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Je kan het digitale document onmiddellijk downloaden.
  • Je maakt telefonisch een afspraak op het gemeentehuis via 014 51 10 20, of online via de knop 'Afspraak maken'.

Breng op je afspraak zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. Je krijg het document onmiddellijk mee.

Kostprijs

Het attest bewijs van leven is gratis. 

Wat meebrengen

Je identiteits- of verblijfskaart.