Gemeente Gemeente Grobbendonk

Machtiging praalwagen

Het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen ondermeer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie of voor proefritten voor die manifestatie
  • een maximale snelheid van 25 km/u respecteren
  • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor praalwagens

Elke groep die een praalwagen heeft, moet een machtiging hebben van de gemeente waar de wagen vertrekt en van de gemeente waar de stoet plaatsvindt. De gemeente van aankomst dient een machtiging te verlenen alvorens de gemeente van vertrek de hare geeft.