Gemeente Gemeente Grobbendonk

Attest 'Bewijs van samenstelling van gezin'

Een attest samenstelling van gezin (of gezinssamenstelling) is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen een attest samenstelling gezin aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,…)
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet

Hoe aanvragen

Je kan een attest samenstelling gezin op verschillende manieren aanvragen:

  • Je vraagt het document aan via de knop 'Online aanvragen'. Daar krijg je de keuze om:
    • veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Je kan het digitale document onmiddellijk downloaden.
  • Je maakt telefonisch een afspraak op het gemeentehuis via 014 51 10 20, of online via de knop 'Afspraak maken'.

Breng op je afspraak zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. Je krijg het document onmiddellijk mee.

Kostprijs

Het attest samenstelling van gezin is gratis.

Wat meebrengen

Je identiteits- of verblijfskaart.