Gemeente Gemeente Grobbendonk

Taxivergunning

Vanaf 1 januari 2020 reiken de gemeenten de vergunningen en machtigingen uit voor straattaxi’s, standplaatstaxi’s, ceremonieel vervoer en openbaar-vervoertaxi's.

 

Eén vergunning voor vier soorten taxidiensten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de oude vergunningen niet meer uitgereikt worden. Die worden vervangen door één vergunning voor vier soorten diensten: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi. De vergunning moet binnen de 45 dagen na het volledig verklaren van de aanvraag uitgereikt of geweigerd worden. De gemeenten reiken de vergunning uit aan de exploitanten op hun grondgebied. De gemeenten reiken ook de machtigingen uit aan vergunde exploitanten voor het uitbaten van een standplaatstaxi. Lees meer over de taxivergunning en machtiging.
 

Bestuurderspassen

Vanaf 1 juli 2020 reikt de gemeente ook bestuurderspassen uit. De bestuurderspas moet jaarlijks gevalideerd worden. Bestuurders moeten, net zoals de exploitanten, kennis van het Nederlands hebben (niveau B1, maar met overgangsmaatregel voor twee jaar). Bovendien zijn er duidelijke regels over welke vermeldingen een bestuurder wel en niet mag hebben op zijn uittreksel uit het strafregister.
 
Je ontvangt de pas binnen de 20 dagen nadat je aanvraag volledig is verklaard. 
 
 

Overgangsbepaling

Voor bestaande taxi-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Zij kunnen ook beslissen om hun vergunning voortijdig stop te zetten om op een moment van keuze over te stappen naar nieuwe vergunning. Nieuwe vergunningen vallen meteen onder nieuwe voorwaarden. Let op: De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.
 
 

Centaurus 2020

Vraag de vergunning of bestuurderspas aan via Centaurus 2020.
Zorg dat je de nodige documenten digitaal ter beschikking hebt, voor meer informatie kan je terecht op de website van Vlaanderen.
 

Voorwaarden

 
De taalvoorwaarden voor de aanvrager van de vergunning worden strenger: de exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (lager onderwijs) voldoende. De voertuigen moeten ook voldoen aan strengere milieunormen. Voertuigen kunnen pas ingeschreven worden wanneer de ecoscore van het voertuig voldoet aan de voorwaarden. Voertuigen die niet aan die normen voldoen, kunnen een uitzondering krijgen en kunnen dan enkel als ceremonievoertuig worden ingezet.
 

Kostprijs

De belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van een taxidienst en de diensten voor het verhuren van voertuigen is van kracht.