Gemeente Gemeente Grobbendonk

Taxivergunning

Nieuwe vergunning voor taxidiensten: wat verandert er voor de gemeenten?

Vanaf 1 januari 2020 reiken de gemeenten de vergunningen en machtigingen uit voor straattaxi’s, standplaatstaxi’s, ceremonieel vervoer en openbaar-vervoertaxi's.
 
Eén vergunning voor vier soorten taxidiensten
Vanaf 1 januari 2020 kunnen de oude vergunningen niet meer uitgereikt worden. Die worden vervangen door één vergunning voor vier soorten diensten: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.De vergunning moet binnen de 45 dagen na het volledig verklaren van de aanvraag uitgereikt of geweigerd worden. De gemeenten reiken de vergunning uit aan de exploitanten op hun grondgebied. De gemeenten reiken ook de machtigingen uit aan vergunde exploitanten voor het uitbaten van een standplaatstaxi.Lees meer over de taxivergunning en machtiging.
 

1 juli 2020: bestuurderspassen

Vanaf 1 juli 2020 reikt de gemeente ook bestuurderspassen uit. De bestuurderspas moet jaarlijks gevalideerd worden.Bestuurders moeten, net zoals de exploitanten, kennis van het Nederlands hebben (niveau B1, maar met overgangsmaatregel voor twee jaar). Bovendien zijn er duidelijke regels over welke vermeldingen een bestuurder wel en niet mag hebben op zijn uittreksel uit het strafregister.Bereid u goed voor op deze administratieve taak, want het zou kunnen dat het in uw gemeente om een groot aantal bestuurders gaat.Lees meer over de verplichte bestuurderspas
 

Overgangsbepaling

Voor bestaande taxi-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Zij kunnen ook beslissen om hun vergunning voortijdig stop te zetten om op een moment van keuze over te stappen naar nieuwe vergunning.Nieuwe vergunningen vallen meteen onder nieuwe voorwaarden.Let op: De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.
 

Geen mogelijkheid om vergunningen te weigeren

Gemeenten hebben niet langer de mogelijkheid om vergunningen te weigeren aan exploitanten die aan alle voorwaarden voldoen. Er is immers geen bovengrens meer voor het aantal toegelaten voertuigen binnen het grondgebied.
 

Zelf reglement voor standplaatstaxi’s opstellen

Gemeenten moeten zelf een reglement opstellen voor standplaatstaxi’s. Dit reglement bepaalt hoeveel standplaatstaxi’s op welke locatie mogen staan en welke tarieven die moeten hanteren voor ritten die vanaf de standplaats vertrekken.

Centaurus 2020

Er is een nieuwe toepassing voor het registreren en beheren van taxivergunningen en -machtigingen: Centaurus 2020. De toepassing is afgestemd op de nieuwe regelgeving. De oude toepassing Centaurus 2010 blijft u gebruiken voor het beheren van de lopende vergunningen.Het is belangrijk dat u de vergunningsgegevens in Centaurus 2020 nauwgezet beheert. Het exploitatiegebied van de taxi’s is niet langer beperkt tot uw gemeente, dus het is in ieders belang dat de informatie duidelijk en volledig is.

Voorwaarden

 

Strengere voorwaarden

De taalvoorwaarden voor de aanvrager van de vergunning worden strenger: de exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (lager onderwijs) voldoende.De voertuigen moeten ook voldoen aan strengere milieunormen. Voertuigen kunnen pas ingeschreven worden wanneer de ecoscore van het voertuig voldoet aan de voorwaarden. Voertuigen die niet aan die normen voldoen, kunnen een uitzondering krijgen en kunnen dan enkel als ceremonievoertuig worden ingezet.