Gemeente Gemeente Grobbendonk

Taxivergunning

Als je een taxidienst wil exploiteren of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet je in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.

Bij vervanging van een voertuig of het wijzigen van het aantal reservevoertuigen dien je steeds een aanpassing van je vergunning aan te vragen.

Soms is er slechts een subtiel verschil tussen een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) en een taxidienst. Alles hangt immers af van de dienstverlening die je aanbiedt.

Voorwaarden

Personen of rechtspersonen die aan alle administratieve voorwaarden voldoen en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit, kunnen een vergunning krijgen.

Hoe aanvragen

De vergunningen moet je aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk.

Reglement

Om eenĀ VVB-vergunning aan te vragen en te bekomen dien je het volgende na te leven:

  • Je geeft een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan ofwel in één rit of met een combinatie van verschillende ritten
  • Er dient voorafgaandelijk een registratie van de ritten te zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming
  • Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst. De ondertekening dient te gebeuren voor de klant instapt
  • De betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. Je dient betalingsbewijzen bij te houden

In alle andere situaties dien je over eenĀ taxivergunning en taxivoertuig te beschikken. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het soort vergunning dat je aanvraagt. Denk dus eerst goed na!