Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken

Sinds 2006 is het niet langer nodig om voor het organiseren van 'gelegenheidsevenementen' zoals fuiven, een vergunning aan te vragen.

Horeca-uitbaters die dranken schenken of verkopen zijn nog wel verplicht om een permanente vergunning aan te vragen. Men hoeft zich hiervoor echter niet meer aan te bieden bij de dienst douane en accijnzen. De vergunning wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Wil je gegiste en/of sterke dranken verstrekken en schenken, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente gaat na:

  • In hoeverre de vaste drankslijterij voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne (hygiëneattest)
  • Voor reizende en vaste drankslijterijen: in hoeverre de uitbater en de bij hem/haar inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in één van deĀ gevallen van uitsluiting, vastgesteld na controle van het strafregister (moraliteitsattest)

Hoe aanvragen

Samen met het ingevulde aanvraagformulier, moet de aanvrager volgende documenten voorleggen:

  • Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
  • Attest verplichte verzekering van objectieve aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing
  • Attest controle door brandweer (aanvrager doet zelf een controleaanvaag bij de brandweer)

Afhandeling

Indien je voldoet aan de gestelde eisen inzake hygiëne en moraliteit, dan levert de gemeente je een positief bericht af. Na ontvangst van dit positief bericht, en als je in orde bent met de overige formaliteiten tot opening van een (horeca)zaak, kan je starten met de uitbating.

Uitzonderingen

Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten,...) hoeven geen vergunning tot het verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken aan te vragen.