Gemeente Gemeente Grobbendonk

Huisstijl

Het gemeentebestuur hanteert in alle externe communicatie een ‘huisstijl’. Deze huisstijl houdt een grafisch en een inhoudelijk component in. Inhoudelijk streven we ernaar om onze brieven, teksten, nieuwsberichten, … zo duidelijk en eenvoudig mogelijk op te stellen. Leidraad daarbij is het gebruik van de spreektaal, moeilijke en ambtelijke taal willen we zoveel mogelijk vermijden. Verder gaat de gemeentelijke huisstijl ook over afspraken wat betreft een klantvriendelijke omgang in alle contacten met de burgers.

Een ander aspect van de huisstijl is het gemeentelogo en de bijhorende kleuren. Het logo vat kernachtig de identiteit van Grobbendonk samen.

De vorm van het logo zelf is een diamant. Deze is een verwijzing naar de diamantnijverheid van vroeger, waar onze gemeente voor gekend staat. In de diamant kan je ook de bogen van een gewelf zien. De rechte lijnen die je typisch in een diamant ziet, zijn vervangen door de bogen van een gewelf, wat het geheel speelser maakt. Het verwijst naar de vroegere ambachten en keldergewelven en is ook een verwijzing naar cultuur.


Twee bogen van het gewelf kruisen elkaar en komen terug samen in de onderste punt van de diamant. Van dit deel hebben we een blad gemaakt als verwijzing naar de natuur en ecologie. Het blad zou ook gezien kunnen worden als een kerktoren, in de gemeente vormt de kerk het centrum.

Het groen verwijst naar de natuur, die een belangrijke rol speelt in onze gemeente. Daarnaast is groen ook de kleur van de zorg, zorgen voor elkaar, gezondheid, evenwicht en rust.

Aan de diamant hebben we een kleurgradiënt toegevoegd, van licht naar donkerder groen. Door deze gradiënt geeft de diamant de indruk te schitteren.

Het gekozen lettertype is strak, modern en wat speels bij de letters R en K. Dit geeft aan dat Grobbendonk vooruit wil en meegaat met de tijd en verwijst ook weer naar de toekomst die vermeld wordt in de baseline. Het staat in contrast met het icoon van de diamant die naar het verleden verwijst. Vandaar ook wordt de baseline weergegeven in de twee ‘tegengestelde’ kleuren. De diamant en ‘toekomstgericht’ in het groen. ‘Grobbendonk’ in een hedendaags lettertype en ‘historisch’ in het zwart. Ook dit geeft het geheel een speels effect.