Gemeente Gemeente Grobbendonk

Projectverenigingen

Een projectvereniging is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren.

Projectverenigingen worden opgericht voor een periode van 6 jaar en zijn daarna per 6 jaar verlengbaar. Ze mogen niet opgericht worden in een verkiezingsjaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is enkel mogelijk als de andere gemeenten instemmen en mogelijk wordt er dan een schadevergoeding aangerekend aan de uittreder als er schade zou zijn voor andere besturen.

Statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners.

Ook dit soort samenwerkingsverband is, net als de interlokale vereniging, bedoeld voor kleinschalige projecten, maar kan wel optreden als afzonderlijke rechtspersoon, met alle implicaties er aan verbonden (bv. de mogelijkheid eigen personeel te hebben). 

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Er zijn bestuurders (uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen) en bestuurder met raadgevende stem (raadsleden van de oppositie).

   

Lokaal bestuur Grobbendonk is deelnemer in volgende projectverenigingen:

Kempens Karakter

Kempens Karakter is een projectvereniging, actief in 12 gemeenten, namelijk Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Er zijn drie deelwerkingen:

 • deelwerking cultureel erfgoed (erfgoedcel)
 • deelwerking onroerend erfgoed (intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, kortweg IOED)
 • deelwerking rond diamantair erfgoed (Briljante Kempen, zie onder hoofdstukje Briljante Kempen)

Vertegenwoordiging:

 • Raad van Bestuur
  • Vertegenwoordigend lid gemeente: Eric Van Meensel
  • Plaatsvervangend vertegenwoordigend lid gemeente: Johan Verhaegen
  • Vertegenwoordigend lid met raadgevende stem: Koen De Vries
  • Plaatsvervangend vertegenwoordigend lid met raadgevende stem: Els Beullens

Meer informatie:

Projectvereniging Neteland

Projectvereniging Neteland is een netwerkorganisatie die kijkt naar mogelijkheden om elkaar te versterken op vlak van interne organisatie. In totaal werken iets meer dan 1.000 personeelsleden voor de vijf gemeenten van Neteland.

De thema’s zijn:

 • Dienstverlening
 • Gezamenlijke aanwervingen / delen van personeel
 • Bundelen van expertise / kennisbeheer
 • Communicatie
 • Adviesgroepen met medewerkers Neteland (bv. personeel, IT, communicatie, milieu, vrije tijd, e.a.)

Vertegenwoordiging:

 • Raad van Bestuur
  • Vertegenwoordigend lid gemeente: Johan Verhaegen
  • Plaatsvervangend vertegenwoordigend lid gemeente: Brent Wouters
  • Vertegenwoordigend lid met raadgevende stem: Johan Struyfs
  • Plaatsvervangend vertegenwoordigend lid met raadgevende stem: Ivan Verbeeck

Meer informatie: