Gemeente Gemeente Grobbendonk

Promoot je evenement

We willen het sociale leven in onze gemeente stimuleren door privé-initiatieven te ondersteunen bij het bekendmaken van deze activiteiten.

Promotie via UiT in Grobbendonk

UiT in Grobbendonk promoot je evenement graag én gratis. Jij hoeft enkel informatie over je activiteit in toe voeren in de UiTdatabank. Na een korte controle verschijnt de informatie op www.uitingrobbendonk.be én www.uitinvlaanderen.be.

Naar de UiTdatabank

Promotie via de Groboscoop

In de activiteitenkalender vermelden we automatisch de publiek toegankelijke activiteiten van de verenigingen van onze gemeente (wanneer deze in de UiT-databank zijn opgenomen).

De Groboscoop verschijnt tweemaandelijks. Indien je je evenement met artikel of affiche wil uitlichten, stuur je het voor de deadline naar communicatie@grobbendonk.be. De redactie behoudt zich het recht om je tekst of affiche te weerhouden, in te korten of aan te passen.

Deadlines 2022:

  • Groboscoop november-december: 2 oktober 2022

Stuur een e-mail