Gemeente Gemeente Grobbendonk

Promoot je evenement

We willen het sociale leven in onze gemeente stimuleren door privé-initiatieven te ondersteunen bij het bekendmaken van deze activiteiten.

Promotie via UiT in Grobbendonk

UiT in Grobbendonk promoot je evenement graag én gratis. Jij hoeft enkel informatie over je activiteit in toe voeren in de UiTdatabank. Na een korte controle verschijnt de informatie op www.uitingrobbendonk.be én www.uitinvlaanderen.be.

Naar de UiTdatabank

Promotie via de Groboscoop

In de activiteitenkalender vermelden we automatisch de publiek toegankelijke activiteiten van de verenigingen van onze gemeente (wanneer deze in de UiT-databank zijn opgenomen).

De Groboscoop verschijnt tweemaandelijks. 

Raadpleeg de deadlines