Gemeente Gemeente Grobbendonk

Aankondiging: publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van SUEZ Water Technologies & Solutions

Van 16 november 2020 tot 15 december 2020 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van SUEZ Water Technologies & Solutions. Als inwoner van Grobbendonk kan je de ontwerpteksten raadplegen en je opmerkingen formuleren.

SUEZ Water Technologies & Solutions is een Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website www.seveso.be

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, ...

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 16 november tot 15 december 2020. Een afspraak maken kan per mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Als je opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ontwerptekst, kan je die doorgeven aan de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur. Je ontvangt daarvoor ter plaatse een invulformulier.

Het ingevulde formulier kan je persoonlijk overhandigen op de locatie van de raadpleging, of je kan het achteraf opsturen per mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken – Federale Dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen). De Federale Dienst Noodplanning moet je formulier ten laatste op 14 januari 2021 ontvangen.

Meer info: noodplanning@fdgantwerpen.be

Gepubliceerd op  zo 15 nov 2020