Gemeente Gemeente Grobbendonk

Renteloze lening opvanginitiatieven

Er is een groot tekort aan opvangplaatsen in onze gemeente. Daarom wenst het lokaal bestuur kinderopvanginitiatieven te stimuleren door middel van renteloze leningen zodat we meer inwoners over de streep trekken om kinderopvanginitiatieven te starten of verder uit te breiden.
Een renteloze lening kan worden verleend aan:
  • personen of organisaties die investeren in het realiseren van nieuwe opvangplaatsen binnen een zelfstandig kinderopvanginitiatief in oprichting;
  • bestaande zelfstandige opvanginitiatieven die nieuwe opvangplaatsen creëren;
  • bestaande zelfstandige groepsopvanginitiatieven die investeren inzake specifieke regelgeving.
Startlening
Initiatiefnemers binnen de zelfstandige kinderopvang die op grondgebied Grobbendonk een zelfstandig opvanginitiatief starten en/of opgestart zijn in de periode 1 januari 2020 en 31 december 2022 komen hiervoor in aanmerking.

Uitbreidingslening
Bestaande zelfstandige kinderopvanginitiatieven met een attest van toezicht van Kind en Gezin op grondgebied van Grobbendonk die de opvangcapaciteit uitbreiden of hebben uitgebreid in de periode van 1 januari 2020 en 31 december 2022 met minimaal twee plaatsen komen in aanmerking voor deze uitbreidingslening.

Investeringslening
Bestaande zelfstandige groepsopvanginitiatieven met een attest van toezicht van Kind en Gezin op grondgebied van Grobbendonk die investeren in tegemoetkomingen inzake de specifieke regelgeving van toepassing op zelfstandige kinderdagverblijven in de periode van 1 januari 2020 en 31 december 2022 komen in aanmerking voor deze investeringslening.

Dit reglement (toegevoegd als bijlage) is enkel van toepassing op opvanglocaties voor baby’s en peuters gevestigd op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk.

Bezorg het aanvraagformulier (onderaan deze pagina), samen met de andere documenten van het dossier, voor 31 december 2022 aan het college van burgemeester en schepenen.