Gemeente Gemeente Grobbendonk

Participatieprocedure RUP Mercurius 28/03-26/05

Het lokaal bestuur Grobbendonk wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Mercurius op te maken. Hiervoor worden een publieke raadpleging en participatie georganiseerd die zullen plaatsvinden van donderdag 28 maart 2019 tot en met zondag 26 mei 2019.

Het lokaal bestuur Grobbendonk wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Mercurius op te maken. Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften op te maken voor de voormalige McCain-site en het naastgelegen industriegebied.

Overeenkomstig artikel 2.2.18. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden een publieke raadpleging en participatie georganiseerd die zullen plaatsvinden van donderdag 28 maart 2019 tot en met zondag 26 mei 2019.

De startnota ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis (Boudewijnstraat 4 te Grobbendonk), tijdens de openingsuren en is onderaan te downloaden.

Op donderdag 28 maart 2019, vanaf 19.30 uur wordt een infomarkt georganiseerd in gemeenschapscentrum De Volle Vaart (Vaartkom 6). 

Reacties kunnen aangetekend worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Grobbendonk (Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk) of per mail aan omgeving@grobbendonk.be.

Alle opmerkingen moeten ten laatste op zondag 26 mei 2019 ingediend zijn.

 

Gepubliceerd op  do 21 mrt 2019