Gemeente Gemeente Grobbendonk

Samenwerken aan meer biodiversiteit Je hebt meer buren dan je denkt!

Het lokaal bestuur van Grobbendonk ondertekende het charter ‘Bijvriendelijke gemeente’ omdat we echt werk moeten maken van het behoud van ons leefmilieu. Ons ecosysteem heeft te kampen met klimaatopwarming, het uitsterven van dieren, nuttige insecten en planten en er is de negatieve balans voor onze eigen omgeving door toename van fijn stof, ziekten, enz.

Grobbendonk is bewust bezig om de nodige stappen te zetten met de campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt, samenwerken aan meer biodiversiteit’.

Om dit op het terrein vorm te geven, zijn er in het verleden al heel wat initiatieven opgestart. In 2004 waren we de eerste gemeente die geen herbiciden meer gebruikte op het openbaar domein. Doorheen de jaren werden veel bodembedekkers aangeplant om de dekkingsgraad met groen te verhogen. Ook heel wat straten werden voorzien van straatbomen en waardbomen.

Er werden heel wat acties rond soortbescherming opgestart, zoals het plaatsen van nesten voor de huiszwaluw, de subsidie voor zwaluwnesten, de overzetacties van padden, de samenwerking met natuurpunt naar het beheer van Kerkeheide, enz.

En nu zijn we al enkele jaren bezig met grasbeheer dat respect toont voor  de biodiversiteit. Als het gras op ons openbaar domein langer blijft staan, het hoger en ongemaaid staat, dan heeft dit een reden.

Het is zo dat gras zonder aren, veldbloemen of kruiden met bloemhoofdjes, veel minder natuurwaarde draagt. Kort gemaaide grassprieten zijn steriel en totaal niet nuttig voor onze levensnoodzakelijke insecten.

Willen we onze insecten en onszelf beschermen, dan moeten we eten en voeding voorzien voor hen. Als het lokaal bestuur het niet doet, wie dan wel? We willen graag een halt toeroepen aan zij die uitschreeuwen dat het gras er schandalig bij staat en zij die de inspanningen van het bestuur voor het voortbestaan van die nuttige insecten, bekritiseren. We draaien het verhaal om, help mee en maak van een stukje van je tuin een festijn voor onze insecten. Wie wil niet het leven van iemand redden die zwaar ziek is, wie wil niet zorgen dat er appels aan de bomen komen, wie wil niet dat groenten gezond en wel op je bord liggen. Wie wil niet genieten van de zuivere lucht, de mooie natuur. Wat een lekkere honing, wat een vreugde van de imkers, de boeren, de gemeentearbeiders. Werk mee aan de biodiversiteit en denk eraan dat je meer buren hebt dan je denkt! Je kan daarvoor een zakje wild bloemenmengsel afhalen bij de dienst milieu en groen (Boudewijnstraat 4).

Verdraag het gras dat groeit, bemin elke bloem, hou van de nuttige insecten en help mee aan een gezonder en beter Grobbendonk.

Indien je onveilige of minder aangename situaties opmerkt, dan kan je dit melden via tel. 014 50 70 04, het meldingsformulier in de Groboscoop of www.grobbendonk.be/melding. Dan werken we graag snel een oplossing uit.

Gepubliceerd op  do 19 sep 2019