Gemeente Gemeente Grobbendonk

Signalisatievergunning

Aanbrengen signalisatie op de openbare weg

Wanneer je op de openbare weg belemmeringen (kraanwagen, berg zand, put, stelling, …) aanbrengt, dan ben je vergunningsplichtig. Voor je de werken mag starten, moet je dus een signalisatievergunning aanvragen.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren door werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van de grondwerken verloopt volledig digitaal via de website van Vlaanderen. Via het Generiek informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) moet je als aannemer vanaf 1 oktober 2021 de signalisatievergunning voor grondwerken, andere dan de jaarvergunning, digitaal aanvragen. 

In uitzonderlijke gevallen kan je als particulier een signalisatievergunning aanvragen via het digitaal loket.Voorzienbare en te plannen werken moeten minstens 21 werkdagen op voorhand aangevraagd worden - ook de opdrachtgever dient daar rekening mee te houden.

Vergeet niet - indien gevraagd of vereist - volgende zaken toe te voegen:

  • omleidingschema voor het plaatselijk verkeer
  • omleidingschema voor het zwaar vervoer
  • signalisatieschets voor de hindernissen buiten de werkzone
  • signalisatieschets voor de hindernissen binnen de werkzone
  • signalisatieschets voor de gang voor voetgangers en fietsers
  • kopie van de voorzieningen in het lastenboek