Gemeente Gemeente Grobbendonk

Sociaal internetaanbod

Sinds 1 maart 2024 kan een nieuw sociaal tarief voor internet aangevraagd worden: het ‘sociaal internetaanbod’. Dit nieuwe systeem biedt mensen in een kwetsbare financiële situatie de kans om tegen een lagere prijs vast internet te gebruiken.

Wie in aanmerking komt, betaalt dan 19 euro per maand voor vast internet en tot maximaal 40 euro per maand voor bundels (internet met gsm, televisie of vaste telefoon). Een korting van 50% op de installatiekost is eveneens inbegrepen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
 
Categorie 1: jij, of een lid van je huishouden, krijgt van het OCMW:
 • een leefloon;
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
 • een wachtuitkering op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een wachtuitkering op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.
Categorie 2A: jij, of een lid van je huishouden, krijgt van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap:
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.
Categorie 2B: jij, of een lid van je huishouden, krijgt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood via de zorgkas. 
 
Categorie 2C: jij, of een lid van je huishouden, hebt/heeft een specifieke  ondersteuningsbehoefte of is getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal en krijgt 
 •  in Vlaanderen via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag (vroeger: verhoogde kinderbijslag).
Categorie 3: jij, of een lid van je huishouden, krijgt van de Federale Pensioendienst:
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende  tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Controleer of je recht hebt op dit aanbod

Wie nog het vroegere sociaal telefoontarief heeft, behoudt dit recht. Wel kan het interessant zijn om na te kijken of het nieuwe sociaal internetaanbod voordeliger kan zijn.
 
Grote operatoren zoals Telenet & Proximus zijn verplicht het sociaal  internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.