Gemeente Gemeente Grobbendonk

Speelgoed- en materiaaltoelage

De gemeente Grobbendonk wil zelfstandige kinderopvanginitiatieven ondersteunen door een speelgoed- en materiaaltoelage toe te kennen volgens de voorwaarden die in het gemeentereglement worden vastgelegd.

De opvanginitiatieven moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd in het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters van 20 april 2012, inclusief alle latere wijzigingen en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

De subsidie bedraagt jaarlijks 17,50 euro per kindplaats erkend door Kind & Gezin en dient ten laatste op 30 november van het jaar te worden ingediend.