Gemeente Gemeente Grobbendonk

Omgevingsvergunning (voormalige stedenbouwkundige vergunning)

Voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden of afbreken van een woning of een constructie is in principe altijd een omgevingsvergunning nodig.

Daarnaast is ook een omgevingsvergunning nodig voor andere werken dan bouwwerken:

  • ontbossen
  • vellen van hoogstammige bomen
  • aanmerkelijk wijzigen van het reliëf
  • grond gebruiken of aanleggen voor het opslaan van voertuigen, allerhande materiaal en afval of voor het parkeren van voertuigen en aanhangwagens of voor het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen
  • geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie
  • wijzigen van het aantal woongelegenheden
  • plaatsen van uithangborden en andere publiciteit
  • aanleggen van recreatieve terreinen zoals een zwembad, tennisveld, golfterrein

Voor een aantal kleine of beperkte werken is geen omgevingsvergunning nodig.

Hoe aanvragen

De informatie die je nodig hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen vind je via het Omgevingsloket. Je kan daar de aanvraag meteen digitaal indienen.

Voor eenvoudige aanvragen zoals werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie, is er speciale module "snelinvoer" beschikbaar. U kan deze ingeven via volgende link: Snelinvoer.

De invoering van digitale omgevingsvergunningsaanvragen levert niet alleen administratieve vereenvoudiging op voor onze inwoners en voor de gemeente, ook de gigantische papierberg die vandaag met vergunningsaanvragen samenhangt, verdwijnt. Dat is dus beter voor het milieu en voor de hoeveelheid papier in ons archief. 

Voor zeer beperkte aanvragen zonder architect kan in uitzonderlijke gevallen nog een dossier opgemaakt worden in samenwerking met de dienst omgeving en dit na afspraak via omgeving@grobbendonk.be. Je ontvangt dan een datum waarop een adviseur de aanvraag samen met jou kan ingeven en we laten je weten welke documenten je dient mee te brengen.

Meer info

Meer informatie kan je bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening of op de website van Ruimte Vlaanderen: http://www.ruimtelijkeordening.be/