Gemeente Gemeente Grobbendonk

Ik geef WEL een volmacht

Op 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees, federaal en Vlaams parlement.

Heb je een oproepingsbrief gekregen om te gaan stemmen, maar kun je niet gaan? Dan kan je een volmacht geven. Je machtigt een ander persoon om in jouw plaats je stem uit te brengen. Je hebt wel een attest of bewijs nodig om je afwezigheid te verantwoorden. 

Als je bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan bepaalt de politierechter welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Een kiezer kan slechts één keer stemmen met volmacht. 

In deze video wordt duidelijk uitgelegd welke stappen nodig zijn om een volmacht te geven.

Voor wie

Er zijn verschillende geldige redenen om volmacht te geven. We sommen ze even voor je op:

 1. Je bent wegens ziekte of handicap niet in staat om je naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
 2. Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (buiten- én binnenland).
 3. Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.
 4. Je kunt niet stemmen door jouw geloofsovertuiging.
 5. Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.
 6. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden.
 7. Je bent, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming afwezig wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en je bevindt je bijgevolg in de onmogelijkheid om je in het stembureau te melden.

Volmacht kan voor de redenen 1 tot 5 worden gegeven tot de dag van de verkiezingen en voor de redenen 6 en 7 tot de dag voor de verkiezingen.

Hoe aanvragen

 • Vul het bovenste gedeelte van het volmachtformulier, onderaan deze pagina te downloaden, in. Dit zijn je eigen identiteitsgegevens.
 • Kruis de reden aan waarom je niet kan stemmen.
 • Laat je afwezigheid bevestigen op het volmachtformulier.
 • Vul samen met de volmachtdrager het onderste gedeelte van het volmachtformulier in en onderteken het samen. 

Een verklaring op eer vul je in bij een zelfstandige activiteit of wanneer je in het buitenland verblijft om andere dan beroepsredenen. Deze laat je attesteren door de burgemeester of haar afgevaardigde.

Wat meebrengen

Op 9 juni 2024 gaat de volmachtdrager eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau, waar de oproepingsbrief afgestempeld wordt. Pas daarna kan de volmachtdrager gaan stemmen in het stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief van de volmachtgever. 

De volmachtdrager neemt volgende zaken mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

 • het door jou ingevulde volmachtformulier;
 • jouw oproepingsbrief;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • zijn eigen identiteitskaart.

Als volmachtdrager kan je niet stemmen met je digitale oproepingsbrief, maar heb je de papieren oproepingsbrief nodig!