Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stemplicht voor 16 tot 18 jarige Belgen

Op 21 december 2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement.

In eerste instantie was de stemming niet verplicht. Echter in een arrest van 21 maart 2024 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de stemming voor jongeren van 16 en 17 jaar nu toch verplicht is. 

Voor wie

Jonge Belgen vanaf 16 jaar. 

Voorwaarden

Om als jonge Belg op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de Belgische nationaliteit hebben
  • ingeschreven zijn op een adres in een Belgische gemeente
  • minstens 16 jaar 
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Hoe aanvragen

Jonge Belgen van 16 en 17 jaar worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven. De stemming is verplicht. 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Ben je minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor de verkiezingsdag. Je bent verplicht om die dag te gaan stemmen.