Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stemrecht voor 16 tot 18 jarige Belgen

Belgen tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Zij zijn niet automatisch opgenomen op de kiezerslijsten. Ben je tussen de 16 en 18 jaar en wens je te stemmen voor het Europees parlement is vooraf inschrijven vereist. 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet ten laatste op 29 februari 2024 (als de verkiezing in mei plaatsvindt) of op 31 maart 2024 (als de verkiezing in juni plaatsvindt) worden ingediend.

Voor wie

Jonge Belgen vanaf 14 jaar. 

Voorwaarden

Om als jonge Belg op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de Belgische nationaliteit hebben
  • ingeschreven zijn op een adres in een Belgische gemeente
  • minstens 14 zijn op het moment van de aanvraag tot inschrijving
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Hoe aanvragen

Je kan je inschrijving op de kiezerslijst op twee manieren aanvragen: 

  • online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be. Aanmelden kan via eiD of Itsme
  • door het formulier C/1a in te vullen. Het formulier kan je dan binnenbrengen op het gemeentehuis en afgeven aan het onthaalteam of je kan het formulier (elektronisch of per post) opsturen. Let op, stuur dan wel een kopie van de identiteitskaart mee. 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet ten laatste op 29 februari 2024 (als de verkiezing in mei plaatsvindt) of op 31 maart 2024 (als de verkiezing in juni plaatsvindt) worden ingediend.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 

Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor de verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.