Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stemrecht voor Europese onderdanen die in België verblijven

Europese onderdanen die in België wonen, kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en zo op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. Je zal dan niet kunnen deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement in je land van herkomst. 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet ten laatste op 29 februari 2024 (als de verkiezing in mei plaatsvindt) of op 31 maart 2024 (als de verkiezing in juni plaatsvindt) worden ingediend. 

Voor wie

Voor Europese onderdanen die in België verblijven. 

Voorwaarden

Om als Europese burger ingeschreven te worden op de kiezerslijst, moet je aan de volgende voorwaarde voldoen: 

  • de nationaliteit van een listaat van de EU bezitten 
  • ingeschreven staan op een adres in een Belgische gemeente
  • minstens 14 jaar zijn op het moment van de aanvraag tot inschrijving
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Hoe aanvragen

Je kan je inschrijving op de kiezerslijst op twee manieren aanvragen: 

  • online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be. Aanmelden kan via eiD of Itsme
  • door het formulier C/1b in te vullen. Het formulier kan je dan binnenbrengen op het gemeentehuis en afgeven aan het onthaalteam of je kan het formulier (elektronisch of per post) opsturen. Let op, stuur dan wel een kopie van de verblijfskaart mee. 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet ten laatste op 29 februari 2024 (als de verkiezing in mei plaatsvindt) of op 31 maart 2024 (als de verkiezing in juni plaatsvindt) worden ingediend. 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 

Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor de verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.