Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stemrecht voor Europese onderdanen die in België verblijven

Europese onderdanen die in België wonen, kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en zo op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. Je zal dan niet kunnen deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement in je land van herkomst. 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet uiterlijk 31 maart 2024 worden ingediend. 

Voor wie

Voor Europese onderdanen die in België verblijven. 

Voorwaarden

Om als Europese burger aan de Europese verkiezingen deel te nemen, moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  • de nationaliteit van een listaat van de EU bezitten 
  • ingeschreven staan op een adres in een Belgische gemeente
  • minstens 16 jaar oud zijn 
  • over stemrecht beschikken
  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar)

Hoe aanvragen

Je kan je inschrijving op de kiezerslijst op twee manieren aanvragen: 

  • online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be. Aanmelden kan via eiD of Itsme
  • door het formulier C/1b in te vullen. Het formulier kan je dan binnenbrengen op het gemeentehuis en afgeven aan het onthaalteam of je kan het formulier (elektronisch of per post) opsturen. Let op, stuur dan wel een kopie van de verblijfskaart mee. 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven moet uiterlijk op 31 maart 2024 worden ingediend. 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 

Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor de verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen (behalve voor jongeren onder de 18 jaar).