Gemeente Gemeente Grobbendonk

Tewerkstelling artikel 60§7

Als je een leefloongerechtigde bent, is het mogelijk dat je geactiveerd wordt via een traject tijdelijke werkervaring. Dat is een traject dat maximaal 2 jaar kan duren. Voorafgaand aan de eigenlijke tewerkstelling artikel 60§7 loop je stage in een werkomgeving op maat.

De tewerkstelling is er één met het oog op werkervaring of om recht te openen op een vervangingsinkomen. Als de tewerkstelling is afgelopen, start de nazorg.

Het OCMW is altijd de juridische werkgever en kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een lokale vzw of privéonderneming.