Gemeente Gemeente Grobbendonk

Woonzorgcentrum De Wijngaard

Woonzorgcentrum De Wijngaard heeft een capaciteit van 60 woongelegenheden, waarvan 58 vaste woongelegenheden en 2 kamers kortverblijf. Voor personen met dementie is een aparte afdeling voorzien. Hier kunnen 15 residenten worden verzorgd.

Tijdens het verblijf wordt de bewoner bijgestaan door een gemotiveerd multidisciplinair team dat bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten en animatoren. Dit team streeft voortdurend naar een zo goed mogelijke uitbouw van haar dienstverlening waarin een permanente zorg voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering centraal staat. 

De Wijngaard wil een thuis zijn voor zorgbehoevende senioren, waar toegewijde hulpverleners en hulpbehoevende personen elkaar vinden en waar het aangenaam is om te wonen.