Gemeente Gemeente Grobbendonk

Ruimtelijke gids

 
Verbeeld mee de toekomst van ons dorp

Samen met POLO.Urbanism en Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten werken we aan een ruimtelijke gids. Deze gids geeft vorm aan de toekomstige ontwikkelingen op de belangrijkste as die onze twee dorpen verbindt: de noord-zuidas, van de Leopoldstraat en Hofeinde in Grobbendonk tot de Herenthoutsesteenweg in Bouwel.

Deze noord-zuidas kent vandaag vele gezichten, diverse bijzondere plekjes die we toekomstgericht willen versterken. In het Grobbendonk van morgen is er ruimte voor onze jongeren en onze ouderen, voor wie in Grobbendonk geboren en getogen is en voor onze nieuwkomers, voor onze gezinnen en onze alleenwonenden.

Geen masterplan voor morgen maar een gids voor vandaag 

Een ruimtelijke gids is een document dat stuurt, inspireert en ons enthousiasmeert om samen een gemeenschappelijke visie te realiseren, stap voor stap, en vanaf vandaag. Deze gids zal ons als bestuur helpen om projectoverschrijdend aan het werk te kunnen gaan, projectaanvragen beter te kunnen evalueren en proactief aan de slag te gaan. We stellen de gids zo op dat hij voor iedereen verstaanbaar is en een leidraad vormt om de vele ambities van onze gemeente te realiseren.

Meer identiteit, meer dynamiek, meer nabijheid

De huidige kwaliteitsvolle ruimte van onze dorpskernen willen we versterken, maar we willen tegelijk ook nieuwe ruimten creëren voor een frissere dynamiek. Hierbij focussen we op nabijheid: van voorzieningen, van het landschap, van publieke ruimte en gemeenschapsleven, van veilige en zachte verbindingen. Onze gids bouwen we op rond 6 stellingen, waarover we tijdens dit traject samen in gesprek gaan:

  • Eigen identiteit
  • Toekomstgerichte typologie
  • Tweeledige mobiliteit
  • Toegankelijk landschap
  • Nabije publieke ruimte
  • Meervoudig ruimtegebruik