Gemeente Gemeente Grobbendonk

't Bouwels Bakhuisken

Het bakhuis aan de Huiskens in Bouwel restaureren stond al een tijdje op de agenda. Eind vorig jaar vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Leerlingen van het 7de jaar van het Sint-Jozefinstituut uit Geel voeren de restauratie uit. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en IOED Land van Nete en Aa ondersteunen dit project.

Het project kent twee sporen: de restauratie en een sociaal gebeuren. .

In een eerste fase stond de restauratie op de agenda. Omdat het gebouw deel uitmaakt van een beschermd erfgoedlandschap, gebeurt alles in nauw overleg met Monumentenwacht en het agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier verlopen de materiaalkeuze en de keuze van de restauratietechnieken volgens de regels van de kunst en zullen we het bakhuis met de nodige aandacht voor de erfgoedwaarde kunnen herstellen.

Nu ligt de focus meer op het sociale gebeuren rondom de bakoven en het stoken van de bakoven.