Gemeente Gemeente Grobbendonk

Weg- en rioleringswerken - Stationlei

Inschrijven op de nieuwsbrief

Aquafin gaat in de Stationlei een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen tussen de N13 en de spoorweg. Op die manier worden het regenwater en het afvalwater afzonderlijk afgevoerd. Het regenwater stroomt naar de Bouwelgoorbeek, terwijl het huishoudelijk afvalwater via de bestaande riolering afwatert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. We maken van de rioleringswerken gebruik om ook ineens de fietspaden en het wegdek te vernieuwen.

Wat houden de werken in? 

  • We vervangen de verouderde fietspaden door nieuwe, brede en comfortabele fietspaden in asfalt tussen de N13 en Molendreef.
  • Bushalte 'Roode Haagjes' krijgt in beide richtingen een verhoogd perron, waardoor in- en uitstappen gemakkelijker wordt.
  • Een veilige oversteekplaats met middeneiland aan Rode Haagjes zorgt ervoor dat reizigers en fietsers veilig in twee keer kunnen oversteken.
  • De rijweg krijgt een nieuwe laag asfalt en er komt nieuwe belijning en verlichting om de fietsoversteken aan de zijstraten beter zichtbaar te maken. 
  • Er komt een gescheiden riolering, wat milieuvriendelijk is. Zo scheiden we huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, van regenwater. Het afvalwater wordt gezuiverd, het regenwater vloeit naar de Bouwelgoorbeek. 

Werken in fases

De werken zijn verdeeld in 5 fasen, waarbij de werfzones elkaar overlappen. Als alles volgens plan loopt, zijn de werken afgerond eind september 2024:

  • Fase 1 (4 september - eind december): tussen Molendreef en Kasteeldreef
  • Fase 2 (najaar 2023 - voorjaar 2024): tussen Molendreef en Rode Haagjes
  • Fase 3 (voorjaar 2024): tussen Kasteeldreef en Rode Haagjes
  • Fase 4 (voorjaar – zomer 2024): tussen Kasteeldreef en N13
  • Fase 5 (zomer 2024): tussen Rode Haagjes en N13

Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning kan schuiven.