Gemeente Gemeente Grobbendonk

Uitbreiding captatieverbod waterlopen in de provincie Antwerpen

Sinds 4 juni 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Wegens de aanhoudende droogte stelt Antwerps gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een nieuw captatieverbod in.

Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op 21 mei 2020 werd dit captatieverbod een eerste keer uitgebreid. Uit peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen de afgelopen 2 weken verder daalden. Bij de uitbreiding van het captatieverbod van 4 juni worden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod omdat ook daar het drempelpeil is overschreden.

Het captatieverbod is van toepassing op alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk);
  • Maasbekken;
  • Netebekken (uitgezonderd segmenten AA (1e categorie), Molenbeek/Bollaak (1ste categorie) en Grote Nete (1ste categorie));
  • Vrouwvliet;
  • Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1ste categorie).

Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Het tijdelijk verbod geldt tot de toestand weer normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.bewww.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Gepubliceerd op  do 04 jun 2020