Gemeente Gemeente Grobbendonk

Uitbreiding onderzoek naar PFAS

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Het gaat om meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen waar verder onderzoek nodig is. In Grobbendonk gaat het specifiek over twee sites waar de brandweer actief was/is.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde recent een verkennend bodemonderzoek uit op deze twee sites in onze gemeente: de brandweerkazerne en het militair domein Den Troon. Het onderzoek heeft verhoogde PFAS-waarden aangetoond in de bodem en het grondwater rond deze sites. De buurtbewoners in de zones kregen een brief met meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Wat zijn PFAS?
PFAS is de afkorting van de zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen. In totaal gaat het om 6.000 organische verbindingen. De stoffen hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen, wat hen heel aantrekkelijk maakt voor tal van toepassingen. Keerzijde van de medaille: ze zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar. Wanneer je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert de omwonenden van terreinen waar PFAS-verontreiniging werd vastgesteld daarom om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. 

Verder onderzoek
OVAM heeft opdracht gegeven om verder een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. Zolang de resultaten van dit onderzoek niet bekend zijn, is het aangeraden de preventieve maatregelen na te leven. Het onderzoek moet de verontreiniging verder in kaart brengen om de eventuele risico’s voor de omwonenden en het milieu beter te kunnen inschatten.

Gepubliceerd op  vr 24 jun 2022