Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vrijetijdspas wordt UiTPAS

Wat is het verschil?

Met de Vrijetijdspas had je een voordeel van 50% bij lidgelden en afgesproken activiteiten. Dat voordeel werd teruggestort via het lokaal bestuur. Deze Vrijetijdspas verdwijnt en kan je inruilen voor de UiTPAS!

Met de UiTPAS met kansentarief wordt er maar 20% van het totale bedrag van het lidgeld of activiteit gevraagd. De overige 80% wordt aangevuld door Neteland en het lokaal bestuur.
Dit geldt voor alle activiteiten binnen de regio van UiTPAS Kempen. Alle gemeenten die hiertoe behoren vind je hier.

Wanneer heb ik recht op een UiTPAS met kansentarief?

 • Inwoners die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
 • Kinderen en jongeren die verblijven in een instelling van Bijzondere Jeugdzorg
 • Inwoners met een schuldoverlast die gekend zijn bij het OCMW
 • Personen die verblijven in een LOI of FOI of opvangcentrum voor asielzoekers
 • Gezinnen van inwoners met kinderen met een dossier bij OCMW en die gezinsbegeleiding krijgen of gezinnen met kinderen die vanuit OCMW zijn
  toegeleid naar gezinsbegeleiding
 • Inwoners die in begeleiding zijn bij het OCMW maar niet onder de vijf specifieke
  doelgroepencriteria vallen, doch waarvan de begeleidende maatschappelijk
  werker de inschatting maakt dat toegang tot de UiTPAS een meerwaarde is
  omwille van financiële en/of sociale redenen.

De contactgegevens van het OCMW / Maatschappelijk werker vind je hier.