Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE - Overlegcomité 19 juli 2021

Overlegcomité blijft voorzichtig: strengere regels voor terugkerende reizigers en Covid Safe Ticket voor grote evenementen.

Op maandag 19 juli kwam het Overlegcomité opnieuw samen om de coronapandemie en versoepelingen te evalueren. Ondanks de toenemende vaccinatiegraad, kiest het Overlegcomité voor een stapsgewijze en voorzichtige aanpak. Zo wil het vermijden dat er net zoals in onze buurlanden stappen teruggezet moeten worden omdat er te snel te veel versoepeld werd. 

Volgende zaken werden beslist:

Evenementen

 • Vanaf 30 juli kunnen evenementen doorgaan met 3.000 mensen binnen en 5.000 mensen buiten. 
 • Er komt een Covid Safe Ticket voor publieke evenementen. Met dit ticket kunnen buitenevenementen met 1.500 of meer aanwezigen vanaf 13 augustus doorgaan. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels zoals mondmaskerplicht en afstand houden weg. Vanaf 1 september gelden dezelfde regels voor binnenevenementen. Zonder Covid Safe Ticket blijven evenementen binnen en buiten mogelijk mits naleving van de huidige coronamaatregelen (mondmasker, afstand).
  • Wanneer krijg je een Covid Safe Ticket? Je krijgt een ticket wanneer je al minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, een PCR-test van minder dan 48 uur kan voorleggen of wanneer je maximaal 180 dagen geleden COVID hebt gehad en voldoende antilichamen hebt. 

Reizen

 • De geldende reisregels blijven van kracht. 
 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. 
  • Personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, moeten bij terugkeer een PCR-test afleggen op dag 1 en in quarantaine gaan tot ze het resultaat hebben. Op dag 7 leggen ze opnieuw een test af. Bij een positief resultaat moeten ze tien dagen in quarantaine. Als de persoon in kwestie al een PCR-getest onderging tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied is een test op dag 1 bij terugkeer niet nodig.
 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt. Ben je al minstens twee weken volledig gevaccineerd voor je op reis vertrekt? Je kan een coronacertificaat aanvragen via https://covidsafe.be/
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren. Zo kan voorkomen worden dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Regels zoals het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes blijven belangrijk.

Het dragen van een mondmasker blijft vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

 • wanneer het onmogelijk is om voldoende afstand te houden;
 • in winkels en de winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in conferentiezalen;
 • in auditoria;
 • in gebedshuizen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in  private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen, op het openbaar vervoer en de stations;
 • bij verplaatsingen in horecazaken, zowel voor klanten als het personeel;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • tijdens betogingen.

Het mondmasker mag enkel afgezet worden om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd en wanneer er een zittend publiek is, mag het mondmasker af. Bij verplaatsingen zet je het opnieuw op.

Midden augustus vindt er een nieuw Overlegcomité plaats waarop beslissingen genomen worden voor de maand september. Geniet ondertussen van de zomer en draag zorg voor elkaar. 

Blijf ook volgende tien basisregels volgen:

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.
Gepubliceerd op  ma 19 jul 2021