Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE 22 maart - Extra maatregelen voor onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

Vanaf vandaag zijn er nieuwe coronarichtlijnen voor het onderwijs en de buitenschoolse kinderopvang van toepassing die gelden t.e.m. de paasvakantie.

Klasgroepen scheiden is de kerngedachte van deze nieuwe richtlijnen. Hierdoor zullen volgende regels van toepassing zijn:

  • Speeltijden worden gescheiden georganiseerd of vinden alternerend plaats.
  • Het middageten vindt in klasverband plaats, bij voorkeur in openlucht.
  • Buitenschoolse activiteiten zijn enkel toegestaan in openlucht en met de eigen klas, uitgezonderd zwemlessen.
  • De mondmaskerplicht geldt voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.

Plaatsbezoeken door ouders voor het inschrijven van hun kind, kunnen niet fysiek doorgaan t.e.m. vrijdag 3 april. Enkel essentiële derden worden toegelaten op het schoolterrein.

De mondmaskerplicht aan de schoolpoort en de schoolomgeving blijft van kracht.

De Risk Assessment Group (RAG) oordeelde dat er in de gemeente Grobbendonk een verhoogde waakzaamheid geldt. Hieruit volgt dat indien een leerling besmet geraakt, de hele klas afstandsonderwijs zal volgen.

De lessen van de muziekacademie blijven één-op-één georganiseerd.

Voor meer info m.b.t. organisatie van het onderwijs kan je terecht bij je schooldirectie.

De buitenschoolse kinderopvang KIKOEN zal vanaf morgen overschakelen naar noodopvang. Enkel voor volgende groepen zal er opvang voorzien worden:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen.
  • Kinderen van wie de ouders niet kunnen thuiswerken en zodoende bij de grootouders moeten opgevangen worden.

Deze noodopvang zal maximaal in openlucht georganiseerd worden waarbij, in de mate van het mogelijke, getracht wordt de schoolbubbels in stand te houden. Ook hier geldt een mondmaskerplicht voor de kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. De inschrijvingen over de periode 23 maart – 2 april worden geannuleerd. Indien je gebruik wil maken van de noodopvang dien je je kinderen opnieuw in te schrijven via Ischool.

De richtlijnen m.b.t. de activiteiten die in de paasvakantie plaatsvinden zullen eerstdaags gecommuniceerd worden.

Voor meer info m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang kan je terecht bij Saartje Smedts (0477 98 76 98).

Gepubliceerd op  ma 22 mrt 2021