Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE 30 maart (12.00 uur) - Alternatieve oplossing restplastiek

Vanuit Vlaanderen werd de beslissing genomen om de recyclageparken te sluiten. Hoewel wij als gemeente blijven aandringen om, mits de nodige maatregelen, het park toch terug terug te openen, krijgen we voorlopig geen akkoord. Daarom zetten we alvast in op een aantal alternatieven!
  • We voorzien in een ophaalronde voor restplastiek (groene zakken) aan huis. De vuilniszakken restplastiek dienen voor 8.00 u de dag van de ophaling buiten te staan. Deze ophaling gebeurt op volgende dagen:
    • 9 april: zone ten noorden van het Albertkanaal
    • 10 april: zone ten zuiden van het Albertkanaal

  • Indien in tussentijd de recyclageparken mogen openen, zal deze ophaling alsnog doorgaan. Op die manier vermijden we een mogelijke toestroom op het recyclagepark.

  • De frequentie van het leegmaken van de papiercontainers wordt verhoogd van 2 keer per week naar iedere werkdag.

  • De huis-aan-huis-hakselronde gaat door zoals gepland. De ronde zal starten op donderdag 2 april en loopt over een periode van 2 weken.

Deze maatregelen kunnen genomen worden mede dankzij de inzet van onze onderhoudsdiensten.
Het lokaal bestuur wil hen hiervoor van harte bedanken! 

Gepubliceerd op  ma 30 mrt 2020