Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE 5 augustus - Enkele provinciale maatregelen worden vanaf vandaag bijgestuurd

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft vanmiddag in een persconferentie aangegeven dat vanaf vandaag een aantal van de provinciale maatregelen worden bijgestuurd. Zo komen er aanpassingen voor het dragen van een mondmasker en worden de regels voor sporten specifieker gesteld. Fitnesscentra, ook in de meest getroffen zone van de provincie Antwerpen, mogen openblijven maar moeten hun protocol zeer strikt naleven.

Aanvullingen mondmaskerplicht

Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sporten arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.

Personen voor wie het dragen van een mondmasker niet mogelijk is om medische redenen, mogen in de plaats een gelaatsscherm gebruiken.

Het is belangrijk dat je je mondmasker over mond én neus draagt. Ook via de neus komen er druppels vrij als je hoest of niest en je neus kan zelf ook druppels opnemen als anderen hoesten of niezen.

De politie zal de mondmaskerverplichting met de nodige bedachtzaamheid handhaven.

Precisering van de maatregelen voor sporten

Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

  • Kinderen onder de 12 jaar mogen sporten in groepen van maximaal 50 personen, onder leiding van een verantwoordelijke volwassene. Alle sporten zijn toegestaan. Outdoor sport is aanbevolen. Indoor sport is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
  • Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen sporten in groepen van maximaal 10 personen. Bij een club zijn dat 10 dezelfde personen, op een sportkamp mogen dit verschillende personen zijn. Alle sporten zijn toegestaan. Outdoor sport is aanbevolen. Indoor sport is toegelaten wanneer de sporthal wordt geventileerd, voor een groep van 10 op een afgescheiden ruimte van minstens 100 m². Bij één-op-één contactsporten is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Volwassen mogen enkel sporten in een groep van maximaal 10 steeds dezelfde personen. Enkel contactloos sporten is toegestaan. Outdoor sporten is  aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal wordt geventileerd en dit voor voor een groep van maximum 10 personen op een afgescheiden ruimte van minstens 100 m².

Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt dat sporten enkel is toegelaten in groepen van maximum 10, steeds dezelfde personen. Enkel contactloos sporten is toegestaan. Ongeacht de leeftijd is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m².

In alle sportinfrastructuren moeten douches en kleedkamers gesloten blijven, uitgezonderd in de zwembaden.

Fitnesscentra

Alle fitnesscentra mogen openen, ook in de meest getroffen zone van de provincie, maar ze moeten het protocol voor fitnesscentra strikt naleven:

  • De oppervlakte van de zaak en het aantal toegelaten sporters moet zichtbaar uithangen.
  • De club moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn in de fitness.

Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Gepubliceerd op  wo 05 aug 2020