Gemeente Gemeente Grobbendonk

Veiligheidsmonitor - jouw mening telt

Dit najaar kan je als inwoner van PZ Neteland een vragenlijst van de Veiligheidsmonitor via de post ontvangen.

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende
veiligheidsthema's. Als burger word je bevraagd over jouw (on)veiligheidsgevoel,
buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.
De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeente.

400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Wie geselecteerd wordt, zal de enquête per post mogen verwachten. 
Een vragenlijst ontvangen? Neem dan de nodige tijd om de vragen van de enquête te beantwoorden. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via de papieren vragenlijst. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

Gepubliceerd op  wo 01 sep 2021