Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verhuis naar het buitenland

Ben je inwoner van onze gemeente en wens je je te vestigen in het buitenland dan moet je hiervan ten laatste de dag voor je vertrek aangifte doen op de dienst Burgerzaken. 

Je ontvangt dan van ons een 'Model 8', dit is een bewijs van afschrijving naar het buitenland. Met dit document kan je je laten inschrijven op de Belgische ambassade of het consulaat dat bevoegd is voor je nieuwe verblijfplaats. Je neemt vooraf best contact op met de betreffende ambassade of consulaat om na te gaan welke documenten je moet voorleggen voor de inschrijving. 

Je elektronische identiteitskaart blijft geldig, op de chip wordt 'vertrek naar het buitenland' aangebracht. 

Voor wie

Voor Belgen en niet-Belgen die naar het buitenland verhuizen. 

Hoe aanvragen

Alle meerderjarige gezinsleden moeten zich ten laatste de dag voor vertrek, persoonlijk op afspraak, aanmelden op de dienst burgerzaken. 

Kostprijs

De aangifte van verhuis naar het buitenland is gratis. 

Afhandeling

Je ontvangt dan van ons een 'Model 8', dit is een bewijs van afschrijving naar het buitenland. Met dit document kan je je laten inschrijven op de Belgische ambassade of het consulaat dat bevoegd is voor je nieuwe verblijfplaats. Je neemt vooraf best contact op met de betreffende ambassade of consulaat om na te gaan welke documenten je moet voorleggen voor de inschrijving. 

Je elektronische identiteitskaart blijft geldig, op de chip wordt 'vertrek naar het buitenland' aangebracht. 

Wat meebrengen

Belgen: 

  • je identiteitskaart
  • je pincode (om het adres op je identiteitskaart te wijzigen)
  • je nieuwe adres in het buitenland

Niet-Belgen

  • je verblijfskaart
  • je pincode (om het adres op je verblijfskaart te wijzigen)
  • je nieuwe adres in het buitenland
  • 1 pasfoto