Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verkavelingsvergunning

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Hoe aanvragen

De formulieren die je nodig hebt om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen vind je via

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Formulieren/Vergunningen  

Meer info

Meer informatie kan je bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening of op de website van Ruimte Vlaanderen: http://www.ruimtelijkeordening.be/