Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verkeerssituatie Herenthoutse steenweg wijzigt

Op 9 juli 2019 worden werken uitgevoerd om de verkeerssituatie in de Herenthoutse steenweg te wijzigen.

In het verleden werden langs de Herenthoutse steenweg bloembakken geplaatst om de snelheid te minderen. De bloembakken werden regelmatig verschoven en er kwamen robuustere betonblokken in de plaats. Deze blokken zullen op korte termijn verwijderd worden aangezien er reeds enkele ongevallen plaatsvonden. Ter hoogte van de blokken aan ’t Palmenhof zal geen extra maatregel voorzien worden aangezien de verhoogde inrichting sowieso al een vertragend effect heeft.

Komende van Herenthout gaan we de betonblokken vervangen door een opstelling die hopelijk bijdraagt aan de veiligheid van alle weggebruikers zodat ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden. Er wordt een ‘vergevingsgezinde’opstelling geplaatst, een klein verkeerseiland met kickback-paal met hierop een verkeersbord dat de asverschuiving aangeeft. Langs de huidige markering aan het begin van de parkeervakken komen leds om de aandacht van de bestuurders te verhogen.

Zo hopen we de snelheid te verminderen van al het verkeer dat de bebouwde kom van Bouwel inrijdt en de aandacht te verhogen op de asverschuiving en de aanwezige parkeervakken zodat men deze ook op een veilige manier kan gebruiken.

In de toekomst wensen we aanvullend een trajectcontrole in te voeren langs de Herenthoutse steenweg Bouwel – Bouwelse steenweg Herenthout. We hopen dat deze maatregel een gunstig effect zal hebben op de snelheidsproblematiek en de verkeersveiligheid. 

Meer info:
Dienst mobiliteit, tel. 014 50 78 83

Gepubliceerd op  vr 05 jul 2019