Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verkiezingen 2024

Op zondag 9 juni gaan we naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Op de website van FOD Binnenlandse Zaken vind je alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen alsook de federale kieswetgeving.

Later dit najaar, op zondag 13 oktober, volgen de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vind je alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen alsook het Vlaamse kiesdecreet.