Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verkiezingen 2024

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden in 2024. 

Op de website van de Dienst Verkiezingen (FOD Binnenlandse Zaken) vind je alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen alsook de federale kieswetgeving.

Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vind je alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen alsook het Vlaamse kiesdecreet.