Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verledden openbare verlichting - 10 januari - 25 februari

Tot en met 25 februari 2022 zal een externe firma de openbare verlichting verledden en het lagedrukgasnet saneren in de straten Kasteeldreef, Berkendreef, Nieuwbaan, Lindelaan, Kastanjelaan en Kennedylaan.

Hierdoor zal er ter hoogte van de werfzone beurtelings verkeer ingericht worden via bebording. Bijkomend geldt er een snelheidsbeperking van 30km/uur.

Gepubliceerd op  zo 09 jan 2022