Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verordeningen

Verordeningen regelen de concrete invulling van een bepaalde bestemming op het hele grondgebied van de gemeente. Stedenbouwkundige verordeningen werden vroeger bouwverordeningen genoemd en worden reeds jarenlang door de gemeenten opgemaakt.

In onze gemeente zijn er een aantal verordeningen in werking:

  • Gemeentelijke algemene bouwverordening, goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 08/02/2018 (te vinden in bijlage onderaan de pagina)
  • Besluit van de Vlaamse regering van 29/04/1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
  • Besluit van de Vlaamse regering van 05/07/2009 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
  • Besluit van de Vlaamse regering van 05/07/2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
  • Besluit van de Vlaamse regering van 08/07/2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openlucht, recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven