Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verordeningen

Verordeningen regelen de concrete invulling van een bepaalde bestemming op het hele grondgebied van de gemeente. Stedenbouwkundige verordeningen werden vroeger bouwverordeningen genoemd en worden reeds jarenlang door de gemeenten opgemaakt.

In onze gemeente zijn er een aantal verordeningen in werking:

Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen:

  • Besluit van de Vlaamse regering van 29/04/1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
  • Besluit van de Vlaamse regering van 08/07/2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openlucht, recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
  • Besluit van de Vlaamse regering van 05/07/2009 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
  • Besluit van de Vlaamse regering van 10/02/2023 houdende vaststelling van de hemelwaterverordening 2023
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12/05/2023 houdende vaststelling van een gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen:

  • Gemeentelijke algemene bouwverordening, goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 08/02/2018

Meer info

Een overzicht kan je vinden op de website van omgeving Vlaanderen.