Gemeente Gemeente Grobbendonk

Voorschot op uitkering

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laat wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag. 

Een maatschappelijk werker van team Welzijn zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.