Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vragenhalfuur

Elke inwoner van Grobbendonk, zowel individueel als in naam van een groep, kan een vraag stellen tijdens het vragenhalfuur bij het begin van elke gemeenteraad. Het vragenhalfuur is geen debat of discussiemoment, maar biedt aan de inwoners de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraadsleden.

Voorwaarden

De te stellen vraag moet betrekking hebben op aangelegenheden van algemeen belang en met een openbaar en maatschappelijk relevant karakter.

Worden niet-ontvankelijk verklaard, de vragen, standpunten of toelichtingen over:

 • privéaangelegenheden of personen;
 • punten van de geheime zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn;
 • persoonlijke standpunten en houdingen van de raadsleden in verband met punten van de agenda van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn of het college van burgemeester en schepenen/vast bureau.
 • lopende dossiers, waarvoor de wettelijke procedures primeren;
 • punten die geagendeerd zijn in de eerstvolgende gemeenteraad/raad voor maatschappelijke welzijn
 • onderwerpen waaromtrent de voorbije zes maanden reeds een soortgelijke vraag werd behandeld tijdens het vragenhalfuur of tijdens de vragenronde van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn;
 • anonieme vragen, vragen die onduidelijk, vaag, beledigend of onredelijk zijn.

Hoe aanvragen

De vragen moeten minstens tien dagen (voor 12.00 uur) voor de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn schriftelijk verstuurd worden naar secretariaat@grobbendonk.be of naar het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk. Vragen die niet tijdig binnenkomen, worden verschoven naar de volgende gemeenteraadszitting.

De aanvraag bevat volgende gegevens:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de opgave of je in eigen naam spreekt, dan wel namens een bepaalde groep, vereniging, organisatie, instelling of vennootschap die in Grobbendonk gevestigd is;
 • het onderwerp met de nodige toelichting;
 • de maximale tijd (maximum 5 minuten) die je wenst te voorzien.

Afhandeling

Je ontvangt een week voor de zitting een uitnodiging om jouw vraag kort te komen toelichten. Wordt jouw vraag niet behandeld, dan word je hiervan op de hoogte gebracht samen met de reden waarom de vraag niet behandeld wordt.

Het vragenhalfuur vindt plaats voorafgaand aan de gemeenteraadszitting. 

Je krijgt vijf minuten de tijd om jouw vraag toe te lichten. 

Van dit vragenhalfuur worden, zoals tijdens de raadszittingen, audio-opnames gemaakt. Deze opnames worden op de gemeentelijke website gepubliceerd.