Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vuurwerk en wensballonnen

Het afschieten van vuurwerk en het oplaten van Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen, die werken door middel van een permanente open vlam, is verboden zowel op openbaar terrein als binnen private eigendommen.


Verboden

De wetgeving rond het afsteken van vuurwerk is veranderd sinds 26 april 2019. Het is altijd en overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten.
Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kunnen onze diensten optreden en kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.


Levensgevaarlijk

Vuurwerk brengt gevaren met zich mee. Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Het blijkt ook dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer.

Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terechtkomen, waar het vuur heel wat schade kan veroorzaken.

Het zorgt voor dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden, ze kunnen schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen doorheen de jaren: honden die weglopen, paarden die uitbreken en die op de openbare weg terechtkomen,… Dit brengt allemaal gevaren met zich mee voor de dieren zelf en voor anderen die geconfronteerd worden met de onbeheerde dieren.

De hulpdiensten blijven beschikbaar

Wanneer de politie een melding krijgt van vuurwerk moet er een ploeg ter plaatse gestuurd worden. De interventieploegen zijn op die momenten niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

Superongezond

De fijnstofconcentraties, vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk, pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: Luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in de riolering terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling. Door geen vuurwerk af te steken, zorgen we dus ook voor het milieu.

Meer info

Deze regelgeving is opgenomen in de politiecodex.