Gemeente Gemeente Grobbendonk

Op zoek naar 'monsters' in de Kleine Nete - 23 maart

De VMM geeft op donderdag 23 maart aan de vistrap in de Kleine Nete in Grobbendonk een demo over biologisch wateronderzoek en zet tevens de krabbensleuf, een ingenieus systeem om de invasieve Chinese wolhandkrabben te vangen, in de kijker.

Op basis van monitoring van macro-invertebraten (of waterdiertjes) wordt de toestand van de waterkwaliteit beoordeeld. Onder deskundige uitleg van onze collega’s leren we alles over een biologische staalname, de identificatie van macro-invertebraten en het berekenen van een biologische kwaliteitsindex. 

De krabbensleuf bevindt zich stroomopwaarts van de vistrap. Niet enkel vissen gebruiken deze vistrap om te migreren, maar ook jonge wolhandkrabben nemen de trap in het voorjaar. Met een beetje geluk zijn de vroegste krabben reeds op trek. Omdat deze soort weinig natuurlijke vijanden heeft, is de populatie ondertussen zo groot geworden dat ze problemen veroorzaakt in en rond de waterlopen. Daarom moeten we ze bestrijden. 

Met behulp van multiparametersondes meet de VMM constant een aantal cruciale waterkwaliteitsparameters zoals opgeloste zuurstof, zuurtegraad (pH), temperatuur en geleidbaarheid. Sinds 2021 staan er op de Aa negen meetsensoren opgesteld, vanaf de bovenloop in Turnhout tot de monding in de Kleine Nete ter hoogte van Grobbendonk.  De sensoren meten om de 15 minuten en sturen die data via een modem door naar de databank. Je kan de resultaten live bekijken via het platform www.waterinfo.be.

Daarnaast ontdek je samen met medewerkers van de VLM dat er niet alleen water in de Nete zit, maar ook in de bodem. Door een gat in de grond te boren, kom je te weten hoe diep of hoe hoog het water staat. Als het water hoog genoeg staat, kunnen we natte natuur creëren. Die natte natuur is van onschatbare waarde, want ze geeft leven aan heel wat bedreigde diersoorten, is een wapen tegen klimaatverandering en voorkomt overstromingen.

Schrijf je in voor deze demo

Gepubliceerd op  ma 06 mrt 2023