Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wees ALERT voor ASBEST!

Asbest. Het woord alleen al geeft veel mensen de kriebels. En dat is niet onterecht. Bovendien bestaat de kans wel degelijk dat ook jouw woning asbest bevat. Zeker als ze ergens tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd. Maar er is geen reden voor ongerustheid. Lees hier wat je kan, mag en moét doen.

Asbest zit op veel plaatsen: in onze huizen en in onze omgeving. Vroeger - en zeker tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw - leek het immers een prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest ook gevaren inhoudt: de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over tientallen jaren) kan het gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals mesothelioom en asbestose.

De zwaarste aandoeningen door asbest komen meestal voor bij mensen die vroeger ook beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen. Niettemin zijn we met zijn allen maar beter voorzichtig wanneer we in of rond ons huis afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Voor welke materialen moet je zeker aandacht hebben? 

  • Golfplaten: Alle golfplaten van voor 1998 bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het kenmerk ‘NT’ dragen (wat staat voor New Technology), mag je op beide oren slapen: dan zit er geen asbest is.
  • Isolatiemateriaal: Ouder isolatiemateriaal bevat wellicht asbest: denk maar aan het witte gips rond leidingen, karton in elektrische toestellen en platen om vochtige lokalen of stookruimtes te isoleren.
  • Oude buizen: Meer dan 40.000 km oude ondergrondse nutsleidingen bevatten nog asbest: cementbuizen voor riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting.
  • Dak- en gevelbekleding: Leien zijn alleen asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabriceerd zijn of het kenmerk ‘NT’ bevatten.
  • Oude vloerbekleding: Wees alert wanneer je oude, vooral vinyl vloerbekleding aantreft. Vaak is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant.

Asbest mag je alleen zelf verwijderen wanneer er sprake is van gebonden asbest. In dat geval kunnen de vezels niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden zijn asbesthoudende golfplaten of leien. Opgepast! Draag altijd aangepaste beschermende kledij: een wegwerpoverall, een degelijk stofmasker, handschoenen, veiligheidsbril, …

Is er sprake van zogenoemd losgebonden asbest? Bijvoorbeeld in (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen? In zo’n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar.

Check altijd wat je moet doen op de app AsbestCheck of de website www.alertvoorasbest.be!

Gepubliceerd op  ma 17 dec 2018