Gemeente Gemeente Grobbendonk

Welzijnsvereniging De Wijngaard

Vanaf 01 juli 2022 brengt OCMW Grobbendonk haar diensten voor
residentiële ouderenzorg onder in welzijnsvereniging De Wijngaard.

Algemene Vergadering
De algemene vergadering staat in voor het algemeen bestuur van de
welzijnsvereniging, die de beleidslijnen van de organisatie blijvend zal
opvolgen. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn vormen ook de
leden van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.
De vergaderingen van de algemene vergadering zullen minimum twee jaar
per jaar plaatsvinden, op dezelfde dag als de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn.
De agenda, beslissingen en notulen van de algemene vergadering kan je
terugvinden in “onze raadpleegomgeving”.
 
Raad van bestuur
De raad van bestuur, bestaande uit vier afgevaardigden van de raad voor
maatschappelijk welzijn, twee onafhankelijke expert-bestuurders en een
interne deskundige met adviserende stem stippelen de beleidslijnen voor de
komende jaren verder uit en geven dit concreet vorm.
De vergaderingen van de raad van bestuur zullen minimum tienmaal per jaar
plaatsvinden bij besloten zitting. De beslissingen van de raad van bestuur
kan je terugvinden in “onze raadpleegomgeving”.