Gemeente Gemeente Grobbendonk

Werken Stationlei - extra maatregelen om sluipverkeer te vermijden

Vanaf 19 september nemen we extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen met een verkeerswijziging in Binnenheide en Berg en Dal.

We kregen heel wat meldingen van buurtbewoners over sluipverkeer en verkeer met hoge snelheid door hun straten. Samen met de politie nemen we deze bezorgdheden en meldingen ter harte en treffen we bijkomende maatregelen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te bewaken.

Wijziging rijrichting Binnenheide en Berg en Dal

De straten Binnenheide en Berg en Dal worden éénrichtingsverkeer:

  • In Berg en Dal kan je enkel uitrijden naar de Lierse Steenweg (N13).
  • In Binnenheide kan je enkel inrijden van de Lierse Steenweg (N13).

Zo zorgen we ervoor dat fietsers de nodige ruimte krijgen, ook als een auto voorbij rijdt. Beide straten zijn te smal en niet op maat om al het verkeer (fietsers en auto’s) een plaats te geven. Voor fietsers en voetgangers blijft de situatie in beide straten hetzelfde.

Extra borden en handhaving maximum 30 km/uur

Ondanks de vele en duidelijke signalisatie blijven weggebruikers de verkeersmaatregelen negeren en rijden auto’s vaak sneller dan 30 km/u. De smalle straten zijn niet voorzien op veel verkeer en fietsers fietsen samen met auto’s op de rijbaan.¬†Daarom is het naleven van de snelheidslimiet zo belangrijk.

Op de lokale wegen en de zijstraten geldt een zone 30. Dat wil zeggen dat je niet sneller mag rijden dan 30 km/u. De politie zal daarom nu ook intensiever controleren op de snelheid. Ook flitsacties staan de komende weken
gepland. Tenslotte plaatsen we extra borden die de snelheidslimiet en de omleiding voor doorgaand verkeer extra benadrukken.

Waarom blijft Nieuwendijk afgesloten?

We hebben de optie bekeken om de spoorwegovergang in Nieuwendijk tijdelijk ook open te stellen voor auto’s om het lokaal verkeer te spreiden. Maar van de spoorwegbeheerder hebben we geen toelating ontvangen.

Om de verbinding via Nieuwendijk veilig te houden voor fietsers, zoals vandaag, is er geen autoverkeer mogelijk via deze straat. Met een ANPR-camera controleert de politie de doorgang.

  • Bij tweerichtingsverkeer is er een te smalle doorgang en is de straat niet op maat om al het verkeer (fietsers, bussen en auto’s) een plaats te geven.
  • Omdat de bussen een draaibeweging maken van Nieuwendijk richting Dijkstraat zouden auto’s en fietsers komen stil te staan op de spoorwegovergang. Dit is onveilig en ontoelaatbaar.
  • Enkel plaatselijk verkeer toelaten is geen oplossing. Dit is moeilijk te controleren.
Gepubliceerd op  ma 18 sep 2023