Gemeente Gemeente Grobbendonk

Woningkwaliteit

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. 

Huurders die een ongezonde of bouwvallige woning voorgeschoteld krijgen, kunnen zich beroepen op een woningonderzoek. Daarmee wil de Vlaamse gemeenschap, en ook de gemeente, huisjesmelkerij tegengaan. Wil je meer te weten komen, kijk dan op de website van Wonen Vlaanderen.

Een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen

Een woningkwaliteitsonderzoek kan je aanvragen bij team Ruimte en Vergunningen. Vul het onderstaande document in en bezorg dit per mail aan omgeving@grobbendonk.be