Gemeente Gemeente Grobbendonk

Ziekenhuizen en artsen

Alle ziekenhuisbezoek wordt verboden, met uitzondering van: 

  • Vrijwilligers en stagiairs;
  • Ouders (of voogden) van kinderen jonger dan 18 jaar;
  • Naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase;
  • Begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt).

Kempense ziekenhuizen starten gewone activiteit opnieuw op
AZ Herentals, samen met de andere ziekenhuizen uit de Kempen, bereidt zich deze week voor op een gedeeltelijke heropstart vanaf maandag 4 mei. Het gaat voorlopig om ongeveer 30 procent van de consultaties, ingrepen en onderzoeken, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest dringende afspraken. Het ziekenhuis volgt hierbij de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. 
Om veilig te kunnen werken kunnen, geeft het ziekenhuis voorrang aan patiënten met uitgestelde dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen. Wanneer je uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, neemt het ziekenhuis contact met je op. Het ziekenhuis vraagt alle patiënten om geduld en om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis of de dienst. 
De bezoekregeling van patiënten in het ziekenhuis blijft ongewijzigd. Daar volgt elk ziekenhuis de overheidsrichtlijnen. Patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis, komen alleen, tenzij een vertrouwenspersoon toegelaten is.
Aan het onthaal van het ziekenhuis krijgt iedereen de nodige richtlijnen en een mondmasker. Het ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om de wachttijden en -rijen zo kort mogelijk te maken en met de nodige afstand tussen mensen.
Meer info kan je terugvinden op www.azherentals.be.

Andere klachten dan griep? Stel je bezoek aan het ziekenhuis/de huisarts niet uit!
We krijgen verschillende signalen dat inwoners alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten, minimaliseren uit vrees voor een bezoek aan spoed of de huisarts. We benadrukken dat je nog steeds bij de huisarts en het ziekenhuis terecht kan voor noodzakelijke of dringende zorgen, ook als deze niet gerelateerd zijn aan het coronavirus. De dienstverlening van de dienst spoedgevallen blijft gegarandeerd, ook voor niet-coronapatiënten. Het ziekenhuis heeft een strikt afgescheiden zone voorzien waardoor je geen risico loopt. Twijfel je, neem dan even telefonisch contact op met je huisarts.

Huisartsenwachtpost staat klaar
Heb je in het weekend een dokter nodig? De huisartsenwachtpost staat klaar. Je kan de post bereiken van vrijdag 20.00 uur tot maandag 8.00 uur via tel. 014 22 22 00. De telefoon wordt versterkt met vrijwilligers die zaterdag en zondag de telefoons mee opnemen.
Ook zijn er extra vrijwillige chauffeurs voor de mobiele dokters, met auto’s die veilig zijn voor zowel arts als chauffeur.
De huisartsen danken de vrijwilligers voor hun inzet, maar extra vrijwilligers mogen zich nog altijd aanmelden via hulp@grobbendonk.be.

Wat met bevallingen?
Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

Hebt u mondmaskers in voorraad? Breng ze binnen!
Velen van jullie kochten massaal mondmaskers bij de apotheker of gebruiken voor het werk professionele FFP2-mondmaskers die CE-gekeurd zijn (vb. bouwvakkers, schilders, garagisten,...).
Onze verpleegkundigen en artsen hebben deze maskers nu heel hard nodig. Het lokaal bestuur doet een oproep om deze maskers binnen te brengen op het onthaal van het gemeentehuis? Deze komen zeker terecht bij de mensen die deze het dringendst nodig hebben! Zo helpen jullie onze gezondheidswerkers echt!