Gemeente Gemeente Grobbendonk

Ziekenhuizen en artsen

Beperkt bezoek AZ Herentals sinds 8 juni
In het AZ Herentals mag elke patiënt 1 bezoeker ontvangen. Voor de veiligheid van medewerkers, patiënten én bezoekers wil het ziekenhuis een geautomatiseerde toegangscontrole voorzien. 

Om dit alles in goede banen te leiden, heeft het AZ Herentals een systeem met geautomatiseerde toegangscontrole geplaatst, waarbij patiënten met hun e-ID en bezoekers met een geldige QR-code het ziekenhuis kunnen binnengaan.

Een aantal uitgangspunten zijn:

  • Het bezoek wordt enkel toegelaten tussen 17.00 en 20.00 uur, om drukke liften en gangen te vermijden. Vanaf 17.00 uur zijn er immers minder patiënten voor een raadpleging of onderzoek aanwezig.
  • Per patiënt zal er dagelijks 1 (bij voorkeur steeds dezelfde) bezoeker toegelaten worden en dat maximaal voor 30 minuten. Elke patiënt (die minstens voor 1 nacht opgenomen wordt) ontvangt een QR-code die hij aan zijn gekozen bezoeker kan doorsturen.
  • Er is geen bezoek toegelaten bij coronapatiënten.
  • Elke bezoeker moet zijn handen ontsmetten en een mondmasker dragen.
  • De richtlijnen voor begeleiders blijven ongewijzigd: wie naar het ziekenhuis komt voor een afspraak, onderzoek of ingreep, komt alleen. Enkel wanneer het niet anders kan, mag een begeleider de patiënt vergezellen.

Kempense ziekenhuizen starten gewone activiteit opnieuw op
AZ Herentals, samen met de andere ziekenhuizen uit de Kempen, bereidt zich deze week voor op een gedeeltelijke heropstart vanaf maandag 4 mei. Het gaat voorlopig om ongeveer 30 procent van de consultaties, ingrepen en onderzoeken, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest dringende afspraken. Het ziekenhuis volgt hierbij de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. 
Om veilig te kunnen werken kunnen, geeft het ziekenhuis voorrang aan patiënten met uitgestelde dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen. Wanneer je uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, neemt het ziekenhuis contact met je op. Het ziekenhuis vraagt alle patiënten om geduld en om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis of de dienst. 
De bezoekregeling van patiënten in het ziekenhuis blijft ongewijzigd. Daar volgt elk ziekenhuis de overheidsrichtlijnen. Patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis, komen alleen, tenzij een vertrouwenspersoon toegelaten is.
Aan het onthaal van het ziekenhuis krijgt iedereen de nodige richtlijnen en een mondmasker. Het ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om de wachttijden en -rijen zo kort mogelijk te maken en met de nodige afstand tussen mensen.
Meer info kan je terugvinden op www.azherentals.be.

Andere klachten dan griep? Stel je bezoek aan het ziekenhuis/de huisarts niet uit!
We krijgen verschillende signalen dat inwoners alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten, minimaliseren uit vrees voor een bezoek aan spoed of de huisarts. We benadrukken dat je nog steeds bij de huisarts en het ziekenhuis terecht kan voor noodzakelijke of dringende zorgen, ook als deze niet gerelateerd zijn aan het coronavirus. De dienstverlening van de dienst spoedgevallen blijft gegarandeerd, ook voor niet-coronapatiënten. Het ziekenhuis heeft een strikt afgescheiden zone voorzien waardoor je geen risico loopt. Twijfel je, neem dan even telefonisch contact op met je huisarts.

Huisartsenwachtpost staat klaar
Heb je in het weekend een dokter nodig? De huisartsenwachtpost staat klaar. Je kan de post bereiken van vrijdag 20.00 uur tot maandag 8.00 uur via tel. 014 22 22 00. De telefoon wordt versterkt met vrijwilligers die zaterdag en zondag de telefoons mee opnemen.
Ook zijn er extra vrijwillige chauffeurs voor de mobiele dokters, met auto’s die veilig zijn voor zowel arts als chauffeur.
De huisartsen danken de vrijwilligers voor hun inzet.